Esimiesten työnohjaus

Esimiehen työnohjaus

Esimiehen työnohjaus

 
Esimiesten työnohjauksessa keskitytään muiden työnohjausteemojen ohella erityisesti esimiehen rooliin ja johtamiseen liittyviin kysymyksiin.

Esimiesten työnohjauksessa käsiteltäviä asioita voivat olla

  • esimiestyön monipuolisuus ja vaativuus
  • uusien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöön ottaminen
  • asiakaspalvelun tai tuloksellisuuden parantaminen
  • toiminnan rakenteiden selkiyttäminen
  • muuttuvien tilanteiden käsitteleminen ja muutoksen johtaminen
  • työyhteisön ilmapiirin parantaminen
  • kriisiytyneiden tilanteiden käsitteleminen

Esimiesten työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmätyönohjaus antaa osallistujille mahdollisuuden asioiden kollegiaaliseen reflektointiin ja yhteisiin oivalluksiin.