Kriisityönohjaus

Kriisityönohjaus voi olla tarpeen, kun henkilö, tiimi tai yhteisö on kohdannut työssään työkykyä tai työn tekemistä vaarantaneita tai vakavasti uhanneita tilanteita. Kriisiin liittyvät kokemukset, ajatukset ja voimakkaat tunteet (kuten viha, pelko, suru, ahdistuneisuus) täytyy purkaa, jotta henkilö / henkilöt voivat jatkaa työtään ammatillisuutensa säilyttäen.

Kriisin taustalla voivat olla esimerkiksi

  • kertaluontoinen tai pitkään jatkunut kuormittava asiakassuhde
  • yllättävät ei-toivotut muutokset työolosuhteissa
  • työtapaturmat
  • työyhteisön keskinäiset erimielisyydet
  • vakava sairastuminen
  • kuolemantapaus

Kriisityönohjaus on asian kiireellisyyden takia syytä toteuttaa tiiviillä aikataululla, muutaman työnohjauskerran sarjana.
Kriisin käsittelyn jälkeen työnohjausta voidaan tarvittaessa jatkaa yksilön, ryhmän tai työyhteisön työnohjauksena.