Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on vuorovaikutteista työhyvinvointia ja ammatillisuutta tukevaa toimintaa. Työnohjaaja selkeyttää  osallistujien tilannetta sekä auttaa  oivaltamaan ja ratkaisemaan ammatillisia haasteita.

Työnohjauksen tavoitteena on

  • tukea osallistujien ammatillisuutta
  • auttaa käsittelemään työssä ilmeneviä tunteita
  • auttaa käsittelemään haasteellisia työtilanteita
  • auttaa  arvioimaan ja löytämään omia voimavarojaan
  • parantaa työsuorituksia ja asiakaspalvelua
  • säilyttää työkykyä
  • lisätä työhyvinvointia ja työn iloa

Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai koko yhteisön ohjausta, jolla on selkeät tavoitteet.  Tavoitteita arvioidaan prosessin aikana ja kun työnohjaus päättyy.

Työnohjaus on luottamuksellista.

Työnohjaus ei ole koulutusta, konsultaatiota, terapiaa tai työterveydenhuoltoa, vaikka sillä olisikin osallistujien kokemuksen mukaan terapeuttisia vaikutuksia.