Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaukseen osallistuu tavallisesti 3 – 6 henkilöä. Ryhmän jäsenet voivat tulla samasta tiimistä, työyhteisöstä tai organisaatiosta.

Ryhmätyönohjauksen teemoja ovat mm.

 • ammatillistuuden ja ammatillisten käytäntöjen vahvistaminen
 • työn vaativuudesta johtuvien paineiden purkaminen
 • haasteellisten asiakastilanteiden käsittely
 • palvelujen tai palvelujärjestelmän kehittäminen
 • työn muutoksiin valmistautuminen tai muutostilanteessa toimiminen
 • tiimin toimivuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen
 • ilmapiiriin parantaminen
 • työn kriisit

Työnohjauksen kautta osallistujilla on mahdollisuus

 • ryhmäytyä
 • tarkentaa tietoisuuttaan käsiteltävästä asiasta
 • pohtia yhteistä ja henkilökohtaista perustehtävää
 • reflektoida havaintoja, ajatuksia, uskomuksia, tunteita ja ammatillisia tavoitteita