Taisto Lehtinen

Olen ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut työnohjaaja. Teen sekä yksilötyönohjauksia että tiimien ja työyhteisöjen ohjausta Etelä-Suomen alueella, toisinaan etäämmälläkin.

Tutustumiseni ratkaisukeskeisiin menetelmiin alkoi 1980-luvulla. Innostuin heti ratkaisukeskeisyyden positiivisuudesta, luovuudesta ja leikkimielisyydestä – ja ennen kaikkea sen vaikuttavuudesta. Aloin heti soveltaa ratkes-oppeja sekä työssä että oman elämän tilanteissa. 1990-luvun alussa valmistuin ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi. Myöhemmin opiskelin myös esimiestyön työnohjaajaksi. Ammattikoulutukseltani olen erityislastentarhanopettaja. Olen myös Suomen Mielenterveys ry:n kouluttama mielenterveyden ensiavun ohjaaja (pätevyydet: MTEA1, MTEA2, KOTU – maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu).

Työnohjaajan työssä pidän tärkeänä kykyä kohdata arvostavasti erilaiset asiakkaat. Arvostavaan suhtautumiseen kuuluu oleellisesti asiakkaan kuuleminen, kunnioitus, keskustelujen luottamuksellisuus ja avoimuus. Tavoitteenani on ymmärtää asiakkaani tilanne ja auttaa häntä ratkaisujen etsimisessä sekä osaamisensa ja voimavarojensa tehokkaassa käyttöön otossa. Työnohjauksessa käsiteltävät teemat voivat olla osallistujan omaa työtä koskevia tai ne voivat liittyä esimerkiksi työyhteisöön, monialaiseen yhteistyöhön tai asiakastilanteisiin. Peruste työnohjauksen aloitukselle voi olla ongelma- tai pulma-asia. Usein työnohjaus aloitetaan jo olemassa olevan onnistumisen vahvistamiseksi tai uusien toimintatapojen kehittämisen tueksi.

”Kanta-asiakkaita” ja hyviä yhteistyökumppaneita olen saanut kymmenistä kunnissa eri puolilta Suomea. Työnohjaukset toteutuvat asiakkaan toiveiden mukaisesti joko asiakkaan omalla työpaikalla tai työtiloissani Hyvinkäällä.

Olen Suomen työnohjaajat ry:n ja Ratkes ry:n jäsen

Ota yhteyttä

Puh. 0504630863
tate.lehtinen@gmail.com
taistolehtinen.fi