Tarja Seppälä

Olen ratkaisukeskeisellä työotteella toimiva työnohjaaja (STOry). Palautteiden mukaan ohjauksessani asiakas saa oivalluksia omasta tavastaan toimia ja keinoja kohdata niin haasteita kuin ylläpitää myönteistä työilmastoa. Voimavarat vahvistuvat, kiperätkin asiat saavat uuden näkökulman, huolet hälvenevät ja käteen jää jotain työhön vietäväksi jokaiselta työnohjaustapaamiselta.

Työnohjaus voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilöohjauksena joko asiakkaan ympäristössä, ulkopuolisessa tilassa tai vaikkapa kävellen Kävelytyönohjauksena.

Työnohjauksen asiakaskuntani kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen, sijaishuollon, seurakuntien sekä yksityisten palveluntuottajien eri toimijat ja työyhteisöt sekä esimiehet ja työtiimit. 

Haasteista mahdollisuuksiin!

Ota yhteyttä

puh. 0400 400 677
tarja@valoanakyvissa.fi
https://www.valoanakyvissa.fi/tyonohjaus