Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaus kirkastaa yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja sekä lisää työhyvinvointia, työn iloa ja työn imua.

Yhteisön työnohjausta käytetään mm.

  • me – hengen luomisessa
  • työyhteisöjen muutostilanteissa
  • koko työyhteisöä kuormittavissa tilanteissa ja kriisitilanteissa
  • työyhteisön toiminnan kehittämisessä

Yhteisötyönohjaus voidaan toteuttaa

  • koko yhteisölle samanaikaisesti
  • osittain tai kokonaan useassa ryhmässä
  • kahden työnohjaajan yhteistyönä
  • epätyypillisenä työaikana, esim. illalla tai viikonloppuna.

Yhteisötyönohjauksessa työnohjaaja ja yhteisön esimies tekevät tiivistä yhteistyötä.
Yleensä on toivottavaa, että myös esimies osallistuu yhteisötyönohjaukseen.