Yksilötyönohjaus

Henkilökohtainen työnohjaus

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista.
Yksilötyönohjaus on sopiva työnohjausmuoto silloin, kun

  • henkilö haluaa kehittää työtään, punnita kehittämisideoitaan tai pohtia uusia näkökulmia
  • jokin työhön liittyvä asia häiritsee, kuormittaa tai vaikeuttaa erityisen paljon henkilön työtekoa
  • kollegiaalinen ryhmätyönohjaus ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista
  • henkilö toimii johtotehtävissä tai on yhteisössään esimiesasemassa.

Henkilökohtainen työnohjaus voi olla tarpeen myös silloin, kun henkilö ja hänen työtiiminsä tai työyhteisönsä on samanaikaisesti ryhmätyönohjauksessa tai työyhteisön työnohjauksessa.